Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:19:12

17/05/2008 11:09:05 am
I Entreprenör om Georgien och värnskatt. Igår utkom senaste numret av Entreprenör, som bland annat berättar om företagaren bakom Fabriken Furillen på Gotland. Jag har skrivit en ledare om varför värnskatten bör avskaffas snarast:

"Av regeringens vårbudget framgår att skatteintäkterna i år blir 1518 miljarder kronor. Av dessa är det 104 miljarder som inte används för offentliga utgifter utan är överskott. År 2011 beräknas skatteintäkterna vara 1716 miljarder, varav 183 miljarder i överskott. ...

Om bara överskottet skulle förbli på 104 miljarder kunde skatterna sänkas med 79 miljarder till 2011. Det skulle stärka Sverige ? och sänka skattetrycket till 45 procent före statsminister Fredrik Reinfeldts 45-årsdag. ...

Men skatterna för medelinkomsttagare ligger 50 procent högre än EU-genomsnittet. I hög grad handlar det om hårt kämpande småföretagare. Denna progressivitet skapar dålig lönsamhet för utbildning, arbete och företagande.

I mitten av 1990-talet införde Ingvar Carlssons regering en tillfällig värnskatt på fem extra procent med argumentet att sanera statsfinanserna. Det behovet föreligger milt uttryckt inte längre."


Och så har jag en kolumn om Georgien, där jag beskriver landets långtgående reformer och deras resultat:

"Antalet myndigheter minskade från 52 till 34. Antalet offentligt anställda sänktes med 50 procent. I stort sett alla regleringar på arbetsmarknaden avskaffades och landet har idag världens friaste arbetsmarknad. Fri rörlighet för varor, kapital och personer över landets yttre gräns infördes. Land och företag privatiserades. Platta skatter infördes, såsom 12 procents inkomstskatt. Den totala skatten på arbete är 25 procent, men ska sänkas till 12 procent på fem år.

Den ekonomiska tillväxten i Georgien har således varit cirka 10 procent om året de senaste fyra åren. De utländska direktinvesteringarna ökade med 20 procent förra året. Georgien var på plats 112 i Världsbankens Doing Business-index 2006, bara året efter var landet på plats 37, det snabbaste reformtempot i världen. För tre år sedan fanns bara elektricitet i landet ett par timmar om dygnet, nu är Georgien exportör av elektricitet."

<-- Home
RSS 2.0