Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:33:19

23/12/2004 10:58:42 am
Tidlöst om ledarskap. Företag, organisationer, skolor, myndigheter - överallt behövs skickligt ledarskap. Här ett tänkvärt citat om det goda och det mindre goda ledarskapet inför det nya året, från "Xenofons ledarskap". Också en god illustration av begreppet "redan de gamla grekerna...".

?Ja, vid Zeus, men i fråga om den ledarkonst som är gemensam för alla verksamhetsgrenar ? jordbruket, politiken, hemmets förvaltning, krigföring ? håller jag med dig om att människorna skiljer sig i kunskap. När man till exempel far över det öppna havet i en trier och det gäller att nå målet inom några dagar, kan vissa båtsmän tala och handla så att de sporrar sina män att villigt arbeta hårt, medan andra är så oförståndiga att de behöver mer än dubbla tiden för samma färd. De förra går iland svettiga och berömmer varandra, befälhavaren och de underlydande; de senare kommer fram utan att svettas, men de hatar befälet och hatas av det. Även fältherrar är olika på den punkten: några gör sina män ovilliga att arbeta hårt eller utsätta sig för fara, och dessa bryr sig inte om att lyda annat än av nödtvång, och sätter rent av en ära i att motsätta sig sin befälhavare. Dessa fältherrar lär dem heller inte att skämmas om något vanärande händer. Men när gudainspirerade, tappra och kunniga fältherrar övertar detta slags trupper, och ofta även andra, får de dem att skämmas över att göra något vanärande och att anse att det är bättre med disciplin: de är, alla och envar, rentav stolta att lyda och arbetar gärna hårt när det behövs. Liksom det förekommer hos enskilda soldater, som äger en viss medfödd arbetsglädje, så växer också under de goda befälhavarnas inflytande fram en arbetsiver i en hel här och ambitionen att bli sedda av befälhavaren när man gör något bra.?

<-- Home
RSS 2.0