Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:27:54

27/05/2008 9:10:42 pm
Att tänka fritt... Råkade få syn på att Upsala Nya Tidning i en ledare skrev om min och Fabian Wallens debattartikel om tio år med euro i DI. UNT påpekar att eurons positiva handelseffekt är oomtvistad, vilket läsare av Jesper Katz sista replik i DI vet inte är korrekt.

Vidare anser de att det var makten över räntan som för många föreföll viktig 2003, vilket finns belägg för. Men det var i hög grad det vi bemötte i både rapporten och artikeln. Kronan har följt euron i tio år, då behövs ingen nationell penningpolitik.

Efter att ha gjort dessa ekonomiska poänger påpekas i ledaren att det är de politiska argumenten som betyder något. Det är en typisk uppfattning bland dem som arbetar med politik - vanligt folk tycker inte så. I vilket fall kan det också vara relevant att veta hur vinsten och priset för euro ser ut.

Slutligen påpekar UNT att det viktiga är att allt fler länder inför euro, vilket är samma som vår artikel avslutades med. Bra att vara överens om något.

<-- Home
RSS 2.0