Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 17:01:50

03/10/2004 3:37:31 pm
P1: Godmorgon, världen! Dagens panel, bestående av PJ Anders Linder, Barbro Hedvall och Per Wirtén diskuterade bl a min bok som presenteras i veckan. De föreföll relativt överens om att inte dela min optimistiska bild av att verkligheten fäller den stora staten. Bland annat framfördes argumentet att detta har sagts förut men ännu inte hänt. Förvisso är det sant att den stora staten har svajat ett längre tag. Men min poäng är att ett antal faktorer har tillkommit på senare tid som kommer att leda till stora förändringar. I boken sammanställs fakta om dessa faktorer; om de allt dyrare tjänsterna, det mer heterogena samhället, den internationella konkurrensen och demografin.
Lyssna på programmet här ->

<-- Home
RSS 2.0