Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:45:16

23/12/2004 11:04:39 am
Kontroll & Förbud 3. Idag skriver utbildningsminister Leif Pagrotsky och s-studenternas ordförande Eric Sundström på DN Debatt. Läs artikeln här. Det huvudsakliga budskapet är att regeringen nu vill tillåta universitet och högskolor att ta ut avgifter av utländska studenter men förbjuda dem i lag att göra det av svenska studenter. Förslagen till stopplagar haglar ned dessa dagar. Högre utbildning för svenskar ska alltså bara få finansieras via skatten. Om jag som student skulle vilja ta mer lån eller söka stipendier för att bekosta en extra god utbildning så ska det vara omöjligt. Sådana utbildningar ska inte finnas här, det ska vara förbjudet. Man stänger av valfriheten för studenten, stänger en ny väg för att finansiera högre utbildning - och hindrar därmed nya utbildningar från att växa fram. Detta när gamla företag och jobb försvinner snabbt och snart sagt alla konstaterar att vi måste höja kunskap och kompetens i Sverige för att locka nya, välbetalda, jobb. Hur ska den högre utbildningen få mer resurser om den bara får finansieras offentligt? Ska det tas från äldreomsorgen? Ska svenska studenter behöva flytta utomlands för att hitta utbildningar som har förbjudits här? Även om avgifter skulle tillåtas skulle naturligtvis många utbildningar förbli offentliga och avgiftsfria. Diskussionen handlar inte om huruvida avgifter ska införas överallt utan om den möjligheten ska förbjudas eller ej. Och hur kan man vilja förbjuda utbildning?Ibland ter det sig som att personalen på bryggan på m/s Sverige avsiktligt siktar rakt mot isberget.
Läs artikel i SvD av undertecknad här - >

<-- Home
RSS 2.0