Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:22:25

11/06/2008 11:08:27 am
Rapporten om Nederländerna. Således har jag just presenterat rapporten om Nederländernas sjukvårdsreform på ett välbesökt frukostseminarium.

I Nederländerna har idag samtliga medborgare privata sjukvårdsförsäkringar som tecknas hos konkurrerande försäkringsbolag - som i sin tur köper in tjänsterna av konkurrerande privata leverantörer. Medborgarna har valfrihet och konkurrens finns bland leverantörer och finansiärer.

Samtidigt är en försäkring obligatorisk, staten finansierar för dem som inte kan betala och en fond utjämnar risker - och gör det lönsamt för bolagen att försäkra även kroniskt sjuka.

Många har redan bytt bolag, köpkraften har ökat och kostnaderna ökar långsammare. Ett intressant system, där alla de klassiska kritikpunkterna mot ett marknadsbaserat, privat, sjukvårdssystem har lösts.

Roger Mörtvik från TCO och Gustav Andersson från SLL kom med intressanta synpunker - men enigheten om behovet av reformer och Nederländernas framgång var ändå tydlig.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0