Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:14:38

13/06/2008 10:51:47 am
I Liberal Debatt: Socialdemokratisk förnyelse? I senaste numret av Liberal Debatt har undertecknad bidragit med en längre artikel om tillståndet i den socialdemokratiska rörelsen. Försökte sätta situationen i en längre historisk och en internationell kontext. Expressens ledarsida refererar idag artikeln.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0