Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:45:24

18/06/2008 12:58:11 pm
Bäckströms freudianska. På Svenskt Näringslivs trevliga sommarmingel i förrgår med de närmaste krestsarna talade VD Urban Bäckström. Budskapet var att det finns ett stort reformbehov och att regeringen bör göra mer. För att åskådliggöra förbättringen jämfört med den förra regeringen påminde han om hur förre näringsministern Thomas Östros hotade med att de statliga företagen skulle lämna Svenskt Näringsliv om inte reformkraven tonades ned. Bäckström råkade dock nästan ersätta "statliga" med "socialdemokratiska". Avsiktligt skämt eller ej, han gjorde därmed poängen än tydligare. Den förra regeringen såg det statliga ägandet som ett partipolitiskt redskap som kunde användas för att bromsa reformer och tysta obekväma röster. Den tiden är förbi.

<-- Home
RSS 2.0