Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:47:58

27/06/2008 11:05:22 am
Lättsam nyhetspanel. Morgonens diskussion i TV4, där jag medverkade i nyhetspanelen, blev klart semesterbetonad. Två ämnen ströks - Volvo och Zimbabwe - och in kom annat - exempelvis fotboll, "bag in box"-viner och relationstips. Oklart vilken kvalitet mina bidrag på några av de punkterna höll. Dock bra att Ylva Johanssons avdrag diskuterades. Förvisso naturligt att man anpassar sig efter de regler som gäller, kan tyckas. Men om man sätter upp ett starkt värdebaserat, moraliskt, motstånd mot en företeelse så kan man inte sedan bara byta fot. Slutsatsen kan bara bli att moralen inte fanns där från början. Här kommer den intresserade att kunna se panelen.

<-- Home
RSS 2.0