Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:54:59

29/06/2008 12:48:19 pm
Mer om Nederländerna. I en längre artikel i Health Affairs beskrivs Nederländernas sjukvårdsreform med delvis något nyare siffror än i min rapport i ämnet för Lif. Intressant nog bekräftas samma tendenser och effekter i hög grad. När konsumenterna ges makten över sjukvården, och både finansiärer och leverantörer måste konkurrera, förändras sjukvården i grunden. Då får den förutsättningar att bli entreprenöriell och dynamisk - så att köer försvinner och kvaliteten ökar.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0