Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:03:28

03/07/2008 2:50:47 pm
Debatt om Martina. Martina är namnet på ett nytt privat barnsjukhus. Verksamheten ska finansieras med hjälp av försäkringar som kan tecknas hos Skandia. Om detta blir det debatt i Almedalen (den 8 juli kl. 1500 på Wisby Strand) med bl a Vårdförbundets ordförande och undertecknad.

Tydligen finns det de som är emot detta. Därmed skulle de vara emot ökat utbud av barnsjukvård, kortare köer till offentlig barnsjukvård och större valfrihet för medborgarna. Ska bli mycket intressant att ta del av varför.

<-- Home
RSS 2.0