Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:56:48

05/07/2008 10:12:34 am
I Aftonbladet: Bra klimat för särintressen. I dagens Aftonbladet har undertecknad en debattartikel om att klimatdebatten riskerar bli särintressenas nya julafton - vilket vore skadligt, inte minst för klimatet. I artikeln visar jag med ett antal exempel hur olika särintressen har agerat för att överdriva klimatförändirngen i negativ riktning:

"Listan kan bli lång. Medier vill ha läsare och tittare, miljöorganisationer och partier medlemmar, universitet studenter, biobränsleproducenter bidrag ? och Bo Ekman vill ha uppmärksamhet för Tällberg Forum. Därför har debatten hamnat långt från vetenskapen.

Röster som har tonat ned klimathotet har pekats ut som företrädare för särintressen i exempelvis oljebranschen. Men få har noterat att de dominerande särintressena finns på motsatt sida. Media har inte granskat ett enda klimatlarm med samma frenesi som om det hade handlat om en obetald tv-avgift.

Kan det vara för att man anser att motivet bakom påståendena är gott? Men kan man förbättra miljön med ogrundade larm?

Politiska beslut efter en sådan debatt lär sakna effektivitet och precision, men leda till stora kostnader för samhället. Privilegier till särintressen, särskilt handelhinder och subventioner, skadar handel och tillväxt.

Eftersom IPCC bedömer att klimatförändringen blir minst med stark utveckling av handel och tillväxt är detta kontraproduktivt."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0