Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 09:58:44

06/07/2008 2:08:45 pm
Kontraster. Joggade just i Visby, bland annat genom miljonprogramsområdet Stäven, där jag bodde mellan fyra och tolv års ålder - och även delade ut morgontidningar i. Byggt 1971 och ett bra exempel på en dålig politik. Tycktes mer negånget än förr, fast fler paraboler. En viss kontrast mot Almedalsveckan någon kilometer bort. Inte minst i kontrast också till det arrangemang jag snart ska bege mig till, med Munkhammar Advisory på Gotlands Bryggeri.

<-- Home
RSS 2.0