Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:19:49

09/07/2008 11:28:50 am
Utmärkt illustration. Urban Bäckström beskrev för mig att de gotländska företagarna hade velat beskriva vilka hinder de upplever i det lokala företagsklimatet med en båt i Almedalen - relaterat då till transportkostnaderna. Tydligen hade då ordningsmakten ingripit mot detta tilltag och krävt ett omedelbart bortforslande av båten, i annat fall skulle den beslagtas och förstöras. Aktörer som Nationaldemokraterna demonstrerar dock fritt. Möjligen blev företagarnas illustration av en del rigida lokala myndigheters bemötande tydligare genom detta...

<-- Home
RSS 2.0