Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 15:15:29

11/07/2008 4:04:13 pm
Utrikespolitisk debatt: Värderingar, intressen och metoder. Idag deltog jag således i min sista debatt i Almedalen 2008, arrangerad av Utrikespolitiska Institutet, UI. Moderatorn Anders Hellner hann ta upp de flesta större trender och ämnen på den internationella arenan. Det sägs att all politik är lokal, ändå var det ett välbesökt arrangemang. På många sätt en innehållsrik och bra diskussion.

Stötte i förmiddags ihop med statsminister Reinfeldt, som levererade ett mycket kort "hej". Återstår att se hur hans tal ikväll går - vädret är inte det bästa och förväntningarna är höga.

<-- Home
RSS 2.0