Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:10:46

12/07/2008 11:38:06 am
Reinfeldt i Almedalen. Statsministern gjorde ett bra jobb i Almedalen igår. Han fokuserade på arbetslinjen, nu i hög grad utifrån äldres perspektiv. Helt rätt, detta är de nya moderaternas och Alliansens starkaste kort. Där har värderingar förflyttats och högst konkreta resultat uppnåtts. Reinfeldt gjorde ett övertygat och optimistiskt intryck.

<-- Home
RSS 2.0