Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:37:49

29/12/2004 2:10:14 pm
Till Tykos försvar? Signaturen Bulten i Bo - som förefaller hämta en stor del av sin dagliga inspiration i att följa mina förehavanden - har reagerat alldeles särskilt på min text om Robin Hood. Han skriver roligt och ironiskt, om än utan synbar slutsats, att jag försvarar varuhusägare Tyko Jonsson. Det gör jag inte, jag skrev om Robin Hood. Framför allt vill jag påpeka att Tyko Jonsson har fundamentalt fel om kommunismen när han tror att alla som frivilligt ger bort något är kommunister. (Eller rättare sagt vill Tage Danielsson få kommunismens motståndare att framstå som inskränkta och snåla.) I ett kommunistiskt samhälle är den privata äganderätten upphävd - det är kärnan i ideologin - och ingen kan ge bort något. Ingen äger något. Man har tvingats avstå allt man äger till staten. I dagens s k blandekonomi finns detta halvvägs genomfört. Vi tvingas av staten - ytterst med hot om våld och fängelse - att avstå hälften av det vi producerar. Kvar är mindre resurser för frivilliga relationer, såsom att skänka saker. Bara i ett fritt, kapitalistiskt, samhälle kan äkta solidaritet finnas - tack vare frivillighet och privat ägande.

<-- Home
RSS 2.0