Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 09:57:06

18/08/2008 7:46:37 pm
Mångfald i välfärden. För några veckor sedan hade DN Ekonomi en artikel om den starka expansionen i de privata sjukvårdsföretagen. Nu kom statistik som visade att antalet ansökningar om att starta friskolor är större än någonsin; bara i höst kommer 85 nya friskolor att starta.

Detta är viktiga steg mot mer valfrihet för medborgarna - och fler arbetsgivare för lärare och sjuksköterskor. Konkurrensen ger också ökad effektivitet, mer välfärd per krona.

Båda ökningarna inleddes på allvar 2006. Att det var valåret är självklart ingen tillfällighet. Alliansregeringen öppnar sakta men säkert för entreprenörskap och mångfald i välfärden.

<-- Home
RSS 2.0