Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:13:33

19/08/2008 1:25:45 pm
Dagens citat:

"Ska vi varje gång när vi säger att jorden är rund också ta fram någon som tycker den är platt?"

SVT:s meteorolog Pär Holmgren om kritiken från Elisabet Höglund rörande ensidig rapportering om "klimathotet" och dess orsaker.

Intressant syn på frågan om allsidighet i public service.

Sedan påpekar Holmgren att SVT måste redovisa forskningen. Lustigt nog är klimatförändringens omfattning och orsaker inte alls lika självklar där.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0