Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 03:00:54

20/08/2008 11:05:01 am
Recension i Liberal Debatt. The Guide to Reform recenseras i en ledare i Liberal Debatt. Slutsatsrena kopplas till den svenska regeringens strategier och möjligheter till återval. Över huvud taget har det varit mycket få recensioner eller kommentarer till boken i vänstermedier i något enda land. Är de inte intresserade av reformer...?

Läs artikeln här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0