Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:50:47

30/12/2004 5:41:51 pm
Har lämnat byggnaden. För en stund sedan lämnade jag Näringslivets Hus och Svenskt Näringsliv för sista gången som medarbetare. Innan jag gick ut från den lugna byggnaden för den grådaskiga Storgatan skrev jag "Grev Turegatan 19" på ett antal kartonger; adressen till Timbro några kvarter bort - min nya plats på barrikaden. Allra sist tog jag dock med mig en OH-bild med ett citat ur Selma Lagerlöfs Jerusalem, som kan passa i jultider och inför det nya året:

"Det var den turkiska regeringen borta i Konstantinopel, som var orsak till hela olyckan. Det var den, som hade låtit de gamla vattenledningarna förfalla, som inte höll vägarna vid makt, som satte sig emot allt järnvägsbyggande, som hindrade företagsamma utlänningar att anlägga hamnar, som förbjöd att införa västerländska böcker och tidningar. Det var den, som lade så tunga skatter på envar, som företog sig ett nyttigt eller inbringande arbete, att folk föredrog att dåsa bort sitt liv i overksamhet. Det var den, som inte upprätthöll rättvisan, utan tillät domare att ta mutor, som lämnade rövare att i långa tider husera ostraffade, som hade låtit hela folket förslöas och försummas, tills det inte längre var i stånd att resa sig."

<-- Home
RSS 2.0