Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:09:43

29/08/2008 10:56:59 am
Ny rapport: Georgien - en lysande stjärna på reformhimlen. Bakom de dramatiska rubrikerna om Rysslands invasion av Georgien finns en spännande och okänd berättelse om ett av världens ledande reformländer. I en rapport som Timbro presenterar idag berättar undertecknad och Jon Millarp historien om Georgien och dess makalösa utveckling.

De senaste fem åren har Georgien avancerat hela 119 positioner i Världsbankens Doing Business-index. De utländska direktinvesteringarna har ökat från cirka 300 miljoner dollar 2003 till 1 600 miljoner 2007.

Korruption har bekämpats med kraft, bland annat genom en polisreform, och Georgien har etablerat en för regionen väl fungerande demokrati. I det närmaste total frihandel och fri rörlighet för människor har införts. Arbetsmarknaden är en av världens friaste.

Statliga företag har sålts, antalet myndigheter närapå halverats och platt skatt på 12 procent införts. Den ekonomiska tillväxten har sedan 2003 varit i genomsnitt cirka 10 procent om året, och skatteintäkterna har ökat trots de låga skattesatserna.

Georgien har ansökt om medlemskap i Nato och närmat sig EU. Detta är sammantaget en politik som borde inspirera andra. Tyvärr är detta en politik och en utveckling som har stoppats med våld, och vars framtid är mycket osäker.

Georgien är nu det stora testet för EU. "Europe Started Here" är den slogan som Georgien marknadsförs med. Den säger mycket om hur georgierna ser på historien och på hur framtiden bör bli. Det landet kan inte Europa svika.Ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0