Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 23:48:55

29/08/2008 1:42:42 pm
I Entreprenör om facket, ekonomisk nedgång och krig. I senaste numret av Entreprenör har undertecknad skrivit huvudledaren, om den destruktiva roll delar av fackföreningarna spelar idag och vad de skulle kunna göra istället. Läs den här. Jag har även bidragit med två kortare ledarartiklar om att nedgången i svensk ekonomi måste mötas med ytterligare reformer, samt om kriget i Georgien, som kan läsas här och här.

<-- Home
RSS 2.0