Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:49:09

03/09/2008 9:12:03 am
Ny kärnkraft. Idag skriver Magnus Hall, VD Holmen och ordförande i Bas El, i Dagens Industri. Han berättar att svensk basindustri vill börja producera el från egen kärnkraft. Förutsättningen är bara att lagen ändras så det blir tillåtet. Detta är på sätt och vis också en politisk lösning. Ett sådant beslut vore inte ett aktivt beslut att bygga nytt - bara att det inte ska vara förbjudet. Klokt och spännande, samt viktigt för framtida jobb och välstånd.

<-- Home
RSS 2.0