Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:37:53

04/09/2008 9:27:56 am
Bildt bloggar om Georgienrapporten. Utrikesminister Carl Bildt skriver om Georgiens ekonomiska framgångar och möjligheter och hänvisar till min och Jon Millarps rapport. Läs här.

Uppdatering om rapporten: Här skriver Per T Ohlsson också om rapporten, och en del övrigt intressant om situationen också.

<-- Home
RSS 2.0