Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:39:02

10/09/2008 3:38:15 pm
"Därför går jag med i Moderaterna." Idag skriver jag om den svenska regeringens första två år vid makten - i ett internationellt reformperspektiv. Detta på SVT Opinion, som valde rubriken ovan - i sak helt korrekt. Mer om det när jag är åter från Tokyo. Här kan artikeln läsas.

<-- Home
RSS 2.0