Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:38:34

11/09/2008 1:29:38 am
Varför Moderaterna? Mot bakgrund av många kommentarer - på bloggar bl a här, här, här, här, här och här samt många mail - om mitt val att gå med i Moderaterna kan gårdagens debattartikel - som fokuserade på att utvärdera regeringen i halvtid - behöva kompletteras.

I dagsläget har jag betydligt mer att göra än vad som hinns med, och uppdragen är oftast väldigt intressanta och spännande. Att arbeta med svenska och utländska uppdragsgivare med Munkhammar Advisory som plattform är dynamiskt. Lägg till detta en skepsis mot politiska partier på en rad punkter, såsom maktfokus, likriktning och brist på nytänkande.

Jag väljer inte att stödja ett politiskt parti för att det är enkelt. Det enklaste vore att fortsätta som hittills. Jag går med för att påverka samhället, och den formella vägen i en parlamentarisk demokrati går via partierna. Analyser och opinionsbildning är viktigt, men jag vill komplettera de metoderna att påverka.

Att kritisera är lätt. Jag har tillfrågats otaliga gånger hittills denna mandatperiod om att kommentera regeringen kritiskt i olika medier. Vid flera tillfällen har jag gjort det, och det är fortsatt viktigt - inte minst inom Moderaterna. Men det är en sak att kommentera och en annan att agera och ta ansvar, och det behövs också.

Mina principer består självklart; jag har inte arbetat för dem i alla år för att ge upp något nu. Jag arbetar fortsatt för frihet, fri ekonomi, företagsamhet och öppna gränser. Min fria roll att utveckla idéer och agera i debatten är oförändrad. Det är jag som har gått med i Moderaterna, inte tvärtom.

Jag vet att omfattande samhällsförändring inte åstadkoms över en natt. Men för att något alls ska hända krävs en stark vilja och övertygelser. Ifall jag någon gång har ett uppdrag för Moderaterna kommer jag att arbeta för att påverka partilinjen, men sedan stå för den utåt. I övrigt är jag en fortsatt oberoende analytiker.

Med Alliansen har vi i hög grad ett tvåpartisystem. Jag tror mig ha goda kontaktar med alla fyra Allianspartier. Moderaterna är dock den ledande kraften på den mest frihetliga och reforminriktade sidan. Det är ett stort och brett parti som förändras hela tiden. Jag tror mig ha idéer och erfarenheter som kan bidra i sak och strategi.

<-- Home
RSS 2.0