Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:25:05

12/09/2008 7:35:52 pm
Mer och mindre moderata kommentarer. Kommenterandet av mitt medlemskap i moderaterna fortsätter. Vänliga mail och bloggkommentarer av olika slag, t ex här, här och här. Och här intervjuas undertecknad av moderat.se om medlemskapet.

I en tid då Alliansregeringen är starkt kritiserad får Mattias Svensson "krupp" på dem som inte är lika högljutt kritiska som han. Sitter man inte i ett hörn och anser att allt är elände så länge inte Ayn Rand är statsminister är man en mes. Som om det skulle påverka samhällsutvecklingen.

Jag tror det är väl bekant att jag har varit kritisk till regeringen i flera fall. Likaså att jag står för principer. Moderat medlemskap är inte ett avkall på detta utan en kanal för inflytande.

<-- Home
RSS 2.0