Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:58:41

14/09/2008 8:27:04 am
I Reformbanken: Avskaffade subventioner effektiviserade jordbruket. Nya Zeeland avskaffade alla subventioner till jordbruk på 1980-talet. Följden blev att jordbruket effektiviserades, blev lönsamt och ökade som andel av BNP. Viktig lärdom generellt, och i synnerhet i dessa tider av för låg global livsmedelsproduktion och höjda matpriser. Läs min text om detta i Reformbanken.

<-- Home
RSS 2.0