Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:40:30

22/09/2008 9:18:55 am
Våldets vänster. European Social Forum har samlat diverse vänsterrörelser i Malmö. Syftet är att angripa företeelser som företagsamhet, globalisering och fri rörlighet. Socialdemokraterna i Malmö subventionerade det hela med några miljoner av skattebetalarnas pengar. En följd blev att delar av grupperingarna förstörde delar av centrala Malmö. Socialt? Konstruktivt? Intellektuellt? Nej, men vänster.

<-- Home
RSS 2.0