Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 23:34:32

22/09/2008 11:41:46 am
Hur svårt kan det vara? Har debatten om regeringens budgetproposition på i bakgrunden. Oppositionens vanligaste angreppspunkt är att skatterna har sänkts, "mest för de rikaste". Det är ett cyniskt spel och att vilja skapa ett missförstånd.

Sänker man skatten med en procent får en som tjänar 10 000 behålla 100 kr mer och den som tjänar 20 000 kr får behålla 200 kr mer. Mer för den rikaste? Ja, men vad hade hänt om man sänkte med 150 kr för alla? Jo, att skatten i praktiken hade höjts för den som tjänar 20 000 kr.

På det viset skapas mer progressiva skatter, som höjs kraftigare ju högre inkomsterna är. På det viset kommer till slut den som tjänar 10 000 kr inte att tjäna en enda krona på att lyckas åstadkomma en inkomstökning. Till slut är allas inkomster efter skatt exakt lika.

Det vill inte heller oppositionen. Men de vill gärna sprida missförstånd. Idag sänks skatten kraftigt för alla, något de inte åstadkom under tolv år vid makten.

<-- Home
RSS 2.0