Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:06:18

23/09/2008 9:57:15 pm
Bättre med Allians. Ikväll besökte jag de lokala Moderaterna. Trevligt och intressant. Diskussioner fördes som i hög grad handlade om en vilja att göra mycket och de hinder som står i vägen. Men det finns i vart fall en tydlig vilja - till exempel att fortsätta sänka kommunalskatten trots lågkonjunkturen. Det är stor skillnad till det bättre - i ett frihetligt perspektiv - med Alliansstyre, också lokalt. Ett ytterligare helt förbisett belägg för att så är fallet också på riksnivå framgår av denna lista. Där anges de 60 statliga myndigheter som nu läggs ned av regeringen. En tydlig minskning av byråkrati och av statens omfång. Såvitt jag vet lade inte s-regeringen ned en enda myndighet under sina tolv år.

<-- Home
RSS 2.0