Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:37:06

26/09/2008 11:30:23 am
25 år sedan löntagarfonderna - inbjudan. För ett kvartssekel sedan demonstrerade över 100 000 personer i Stockholm mot planerna på att införa löntagarfonder. De svenska privata företagen, grundade av skickliga entreprenörer, skulle tas över av fonderna. Staten skulle ta delar av vinsten och köpa ut de privata ägarna med deras egna pengar. Cyniskt, destruktivt och ett tecken på den tidens extrema socialism.

Som bekant blev bara ett urvattnat förslag verklighet, som sedan avskaffades genom det första beslutet i den borgerliga regering som tillträdde 1991. Men det finns stora offentliga system kvar, som har byggts upp med samma idé om kollektivt ägande. Och det finns även idag betydande nya hot mot den fria företagsamheten.

Detta kommer att diskuteras den 3 oktober - dagen innan demonstrationsdatumet, som i år infaller på en lördag - av Mats Odell, Jens Spendrup, Anne-Marie Lindgren och Bo Lundgren på ett seminarium anordnat av Timbro och Den Nya Välfärden. Läs mer här - och välkommen!

<-- Home
RSS 2.0