Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:55:27

01/10/2008 10:28:59 am
Det är kapitalet, dumbom! Den första publikationen i serien från Munkhammar Advisory, Det är kapitalet, dumbom!, av Stefan Karlsson, är nu mer aktuell än någonsin. Hans enkla men ändå utförliga berättelse om pengar och deras roll i ekonomin - i hög grad baserad på många års erfarenhet från finansbranschen - kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0