Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:09:10

02/10/2008 1:42:28 pm
Kronan rekordsvag mot euron. Kronan har inte varit så svag gentemot euron sedan 2001. I normala tider följs euron och kronan åt, men nu har kronan tappat kraftigt mot både dollar och euro. Är detta för att Sverige är mer drabbat av finanskrisen än Europa i övrigt? Nej. Privata Affärer påpekar:

"Den kraftiga försvagningen av kronan i förhållande till dollarn och euron beror på att valutainvesterarna söker sig till större tryggare valutor när det är en osäkerhet på penningmarknaden och brist på likviditet."

Kronan - och svenskarnas köpkraft - drabbas helt enkelt för att det är en liten valuta. Det är tryggare att ha euro om det blåser i den internationella ekonomin.

<-- Home
RSS 2.0