Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:29:03

03/10/2008 10:45:30 am
Gamla moderater. Morgonens seminarium om 25 år sedan fondsocialismen, som jag hade satt ihop, blev utmärkt. Bra spännvidd och intressanta inlägg av paneldeltagarna Bo Lundgren, Mats Odell, Jens Spendrup och Anne-Marie Lindgren. Inte minst också intressant att före seminariet tala om finanskrisen med Mats Odell och Bo Lundgren. Den sistnämnde skojade - som svar på kritik från Anne-Marie Lindgren om att socialdemokraterna är de enda som tvingas förnyas - att hans parti onekligen har genomgått en förändring, men att han fortsatt är en "gammal moderat". Undertecknad är väl också att benämna som en av dessa - det nya medlemskapet till trots...

<-- Home
RSS 2.0