Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:27:19

10/10/2008 2:33:31 pm
Nyhetspanel. Mitt plan från Tblisi, via Riga, landade 0725, vilket gjorde att jag anlände till TV4 0812. Men det var ju inga problem, eftersom sändningen med nyhetspanelen började 0815... Det blev en livad diskussion, där mina två vänner i panelen verkade vara överens om två saker: Att man ska ha lika mycket betalt om man inte jobbar som om man jobbar - och om att gamla jobb aldrig ska försvinna.

Enligt en ny rapport från Globaliseringsrådet lär deras förhoppningar långt från infrias på den sista punkten. Cirka 30-40 procent av de svenska industrijobben kan utlokaliseras till andra länder fram till 2015. Det understryker min poäng att Sverige bör ha en flexibel och konkurrenskraftig ekonomi där det skapas många nya jobb som ersätter de gamla.

<-- Home
RSS 2.0