Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:48:27

12/10/2008 10:39:20 pm
Ny rapport torsdag: Finanskrisen - ett gigantiskt politikmisslyckande. Vitt skilda röster som Nicolas Sarkozy, Göran Greider, Anders Borg och Ingvar Carlsson är överens: fri ekonomi och girighet har orsakat den globala finanskrisen.

Undertecknad och Nima Sanandaji är författare till en ny rapport som står för motsatt slutsats: krisen har i huvudsak skapats av staten och därmed politikerna.

Huvudförklaringarna till den bolånekris som nu har exploderat och spritt sig är politiska beslut om bolån till personer som inte kan betala, finansföretag grundade av staten och en penningpolitik med keynesianska förtecken.

Experter, politiker och utredare varnade i åratal för att en allvarlig kris skulle bli konsekvensen av den förda politiken. Få lyssnade och ingen agerade förrän det var för sent.

Alla marknader genomgår nedgångar. Men för att det ska utvecklas till enorma kriser krävs omfattande statlig inblandning. USA må i hög grad vara en fri ekonomi, men de finansiella marknaderna är väldigt reglerade.

Ibland talas om marknadsmisslyckande. Denna kris är ett enormt politikmisslyckande.
Rapporten presenteras på ett seminarium på lunch torsdagen den 16 oktober - smörgås serveras.

Där medverkar också Sven Hagströmer, ordförande, Investment AB Öresund, Per Hortlund, ekonom på HUI och författare till Fribanksskolan (Timbro), samt Stefan Attefall, ordförande i riksdagens finansutskott (kd).

Låter detta intressant? Maila då advisory@munkhammar.org för möjlighet att deltaga.

<-- Home
RSS 2.0