Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:00:17

14/10/2008 11:00:32 pm
Vändpunkten är passerad. Alla reformregeringar tappar stöd i opinionen initialt. I nästan alla ledande reformländer har de hämtat igen det och blivit återvalda. Det har sett mörkt ut för Sveriges nuvarande regering en tid, men nu torde vändpunkten ha passerats med besked. TV-debatterna - som jag har sett i efterhand - visar ett haveri i oppositionen, de har inget samlat alternativ. I politiken har socialdemokraterna lagt sig i en överraskande föråldrad populism som för dem långt till vänster. Och regeringen har greppet om hanteringen av finanskrisen och regeringsdugligheten visas prov på för var dag - trots billiga attacker. Nu har det vänt. Sverige kommer att fortsätta vara ett reformland som förändras och förnyas - inte återvänder till det som misslyckades.

<-- Home
RSS 2.0