Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:26:15

15/10/2008 2:14:50 pm
Metro: "Finanskrisen får oss att bli miljövänliga." Huvudnyheten i dagens Metro är således att finanskrisen gör att färre åker bil och flyg, vilket har en positiv effekt på miljön. Detta är fullständigt felaktigt. Kris i ekonomin och lägre eller obefintlig tillväxt är skadligt för miljön.

Hög tillväxt ger större investeringar i ny teknik, som tenderar göra produktionen mer miljövänlig. Fler konsumenter anser sig också ha råd att ställa högre krav. Det är ett väl etablerat faktum att när länder passerar ca 10 000 dollar i årlig BNP/capita blir deras miljöpåverkan mindre. Det förklarar att vi idag har renare luft, sjöar och floder i Europa än för 20 år sedan.

FN:s klimatpanel IPCC har dessutom som en central slutsats att klimatpåverkan blir minst i det scenario där världen har högst ekonomisk tillväxt. Metros felaktiga påstående kan göra att många drar helt fel slutsatser om vilket samhälle som är bäst för miljön.

<-- Home
RSS 2.0