Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:49:46

15/10/2008 2:22:34 pm
Danmark röstar om euron. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har således bekräftat att det blir en folkomröstning om att införa euro under mandatperioden. Finanskrisen har visat både styrkan i eurosystemet och svagheterna med att stå utanför. Självklart aktualiserar händelseutvecklingen och Danmarks kommande beslut också frågan för Sverige.

<-- Home
RSS 2.0