Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 08:20:58

21/10/2008 12:21:35 pm
Haveri, Martinsson! Johan Norberg tror sig vara Roland Poirier Martinssons främsta måltavla i en kolumn om finanskrisen på Svenska Dagbladets ledarsida. Med ledning av Martinssons kritik mot ståndpunkter och uttryck jag har använt i debatten om finanskrisen de senaste veckorna tror jag fler kan vara måltavla.

Kolumnen förkastar i ena meningen tvärsäkra lösningar för att i nästa mening tvärsäkert beskriva orsakerna till krisen. Meningsmotståndarna får vänliga epitet som "tokhöger" och "de hårdföraste nyliberala ideologerna" - vänsterns sätt att smutskasta utan innehåll.

Han påstår vad andra "tycks ha" för uppfattning - för att slippa stå för sin beskrivning. (Mig veterligen har ingen påstått att "all politik är dålig" bara för att man påpekar att krisen i hög grad orsakades av politiska ingrepp i marknaden.) Kronan på verket är ett förkastande av kunskap - vi vet egentligen ingenting, allt är "samma soppa".

Kort sagt ett analytiskt och argumentatoriskt komplett haveri. Till sist: Martinssons huvudbudskap är att ideologi är dåligt och att man ska vara pragmatisk. Låt mig då citera John Maynard Keynes på en punkt där han enligt min mening hade helt rätt:

"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe them selves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist."

<-- Home
RSS 2.0