Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:21:11

21/10/2008 8:44:39 pm
Taxeringsvansinne? I dagarna får villa- och fritidshusägare besked om kraftigt höjda taxeringsvärden på sina hus - i snitt 35 procent. Det innebär en ekonomisk åtstramning vid sämsta möjliga tidpunkt - och är ett system som skapar osäkerhet om framtiden. Villaägarnas Riksförbund har startat en webbsajt för att mobilisera protester mot detta.

<-- Home
RSS 2.0