Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:01:46

22/10/2008 3:57:55 pm
Sverige kan få ett halvt EU-ordförandeskap. Idag rapporterar Le Monde att Frankrikes President Nicolas Sarkozy vill att Frankrike förblir ordförande i eurogruppen hela 2009. Det skulle innebära att Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 avskärmas från i stort sett alla de viktiga ekonomiska diskussionerna. Den situation vi just har haft - när eurogruppen beslutade om ett politiskt paket för de finansiella marknaderna som övriga i EU bara hade att acceptera - skulle permanentas. Ännu en nackdel med att stå utanför euron.

<-- Home
RSS 2.0