Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:26:31

24/10/2008 11:12:40 am
Got the Message? I senaste numret av Entreprenör, som kommer ut idag, skriver undertecknad en ledare med budskapet att staten skapade finanskrisen. Kan läsas här.

Uppdatering: Här har realtid.se publicerat intervjuer om krisen. Till de intervjuade hör undertecknad och Ebba Lindsö. Båda, som försiktigt påpekas, tidigare vid Svenskt Näringsliv...

<-- Home
RSS 2.0