Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:24:21

24/10/2008 11:26:54 am
Nyhetspanel. Denna fredag var Nyhetspanelen på TV4 mer avspänd och mindre debattinriktad - om oppositionen, Hiv-spridning, gated communities och sist brittiska UFO:n. Än mer avspänd blev man efter att av Steffo ha fått testa lagrad tequila efter sändningen...Se panelen här - >

<-- Home
RSS 2.0