Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:39:19

28/10/2008 9:42:05 am
Vad var det vi sade? Hade det blivit ja i folkomröstningen 2003 skulle vi sannolikt ha infört euro den första januari 2006. Då hade vi gått in på en nivå nära nio kronor. Idag visar Sifo att allt fler tycker att Sverige bör byta till euro - hela 47 procent. Finanskrisen har visat sårbarheten i en liten valuta. Att införa euro är dock inte heller i dagsläget något snabbt projekt. Efter det att vi eventuellt har sagt ja tar det minst två år. Kronan har minst sagt varit volatil mot euron på sista tiden och den måste under två år ha hållit sig inom en variation på 2,25 procent. Till detta ska läggas att ett ställningstagande ligger långt fram i tiden. Uppenbart är därmed fortfarande att vi kommer efter Slovakien, Polen och Danmark (och kanske Island).

<-- Home
RSS 2.0