Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/12/2023, 22:59:55

29/10/2008 9:58:12 am
Norrländsk kritik. I en ledare i Norrländska Socialdemokraten påstår Peter-Jaan Kask att undertecknad har "inget sett, inget förstått" om finanskrisen. I en retorisk tirad påstås att man per automatik bör inse att marknaden har skapat krisen för att "banker och fonder rasar".

Precis där sker dock en sväng på 180 grader i sak. Han instämmer i att bostadskrisen i USA skapades av politiker och deras ingrepp i bostadsmarknaden. Hoppla! Så vad var det då jag inte förstod? Vad var det marknaden misslyckades med?

Jo: Att aktörer på marknaden paketerade om och sålde vidare de lån (omfattande 1300 miljarder dollar) som staten hade tvingat banker att låna ut till personer som inte kunde betala. Att det gjorde så att krisen spreds håller jag med om. Men om det inte hade funnits gigantiska ohållbara lån att paketera om så hade vi inte fått en kris av denna omfattning.

Grundargumentet av Kask är dock att marknadens aktörer inte borde ha gjort detta. Han undrar om finansaktörerna är "småbarn som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar". Men självklart påverkas samhällets aktörer av de förutsättningar staten skapar. Sänks styrräntan dramatiskt ökar utlåningen, exempelvis. Bevisbördan måste ligga på politikerna att avstå från att skapa skadliga incitament.

<-- Home
RSS 2.0