Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:09:31

07/11/2008 11:38:20 am
Visst behövs regler. Svenska Dagbladet publicerade härom dagen en ledare om vår rapport om finanskrisen. Där instäms i vårt påstående att den amerikanska statens ingrepp bidrog till att skapa finanskrisen, men sedan understryks att alla marknader behöver regleringar.

Absolut. Men: Alla regleringar behöver inte introduceras av staten; det finns också självreglering. Vidare ska regleringar förbättra marknadens funktionssätt, inte förvrida den. Slutligen bör regelmängden hållas begränsad.

Problemet är ofta att det blir tvärtom på alla dessa punkter. Utöver regleringar kan staten gripa in med offentligt ägande, skatter och subventioner. (Så skedde i fallet USA och bostadsmarknaden.) Därför är det viktigt att understryka hur skadlig staten och politiken ibland kan vara.

<-- Home
RSS 2.0