Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:51:29

07/11/2008 12:05:44 pm
Match! Sedan jag gick med i moderaterna har gapet mellan blocken minskat från 15 till 5 procentenheter. Det är dock sannolikt mer en illustration av hur fort det har gått än ett verkligt samband. Opinionen svänger snabbt. På valdagen kan det mycket väl vara ett gap på fem procentenheter åt andra hållet.

<-- Home
RSS 2.0